Przejdź do menu Przejdź do treści

Rektorska Komisja ds. Etyki Badań Naukowych

Decyzją Rektora z dnia 30 stycznia 2020 r. w Uniwersytecie Pedagogicznym im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie została utworzona Komisja ds. Etyki Badań Naukowych.

Komisja została powołana w szczególności w celu:

– zapewnienia najwyższych standardów badań naukowych prowadzonych w Uniwersytecie Pedagogicznym im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie.

– promowanie realizacji badań wysokiej jakości, publikowanych w wydawnictwach o zasięgu krajowym i międzynarodowym.

– tworzenie mechanizmów służących zapewnieniu prowadzeniu badań naukowych z poszanowaniem godności, praw i podstawowych wolności człowieka.

– wydawanie opinii dotyczących badań naukowych z udziałem dzieci, młodzieży i dorosłych.

 

Wnioski należy składać w formie elektronicznej i papierowej do 5-ego dnia miesiąca do Sekretarza Komisji na formularzu zamieszczonym na stronie internetowej Biura Nauki. Do wniosku powinny być dołączone wymagane dokumenty.

 

Decyzja Rektora powołująca Komisję ds. Etyki Badań Naukowych na kadencję 2020-2024

Regulamin Rektorskiej Komisji ds. Etyki Badań Naukowych

Załącznik nr 1 – Formularz wniosku o opinię Komisji

Załącznik nr 2 – Oświadczenie osoby badanej

Załącznik nr 3 – Oświadczenie opiekuna prawnego

Załącznik nr 4 – Formularz uzupełniający

 

Dodatkowych informacji udziela sekretarz Komisji:

p. Marta Żołnierek   pok. 102, tel. (12) 662 63 28, e-mail: marta.zolnierek@up.krakow.pl

Archiwum Komisji ds. Etyki Badań Naukowych