Przejdź do menu Przejdź do treści

Przyznanie dofinansowań Miniatura 7

Dział  Nauki informuje o przyznaniu kolejnych wniosków z Konkursu NCN-MINIATURA 7 .

Gratulujemy Kierownikom.

DEC-2023/07/X/HS3/00648 Historia kulinarna irlandzkich imigrantów oraz ich potomków na przykładzie dwóch kanadyjskich prowincji: Nowa Funlandia i Labrador oraz Nowa Szkocja dr Marzena Agnieszka Keating 2023-2024 MINIATURA  7 32 468 zł
DEC-2023/07/X/HS3/00857 Ardaburydzi – barbarzyńcy w służbie imperium dr Adrian Michał Szopa 2023-2024 MINIATURA  7 36 520 zł
DEC-2023/07/X/NZ1/00666 Kompleksy 3-hydroksyflawonu z jonami metali przejściowych (Mn(II), Zn(II), Co(II))
jako środki przeciwbakteryjne – fizykochemiczna i biochemiczna analiza mechanizmu ich
działania na natywne i modelowe membrany komórkowe bakterii.
dr Barbara Marta Dyba 2023-2024 MINIATURA  7 34 100 zł
DEC-2023/07/X/HS3/00801 Breviarium Liberatusa z Kartaginy – kwerenda źródłowa. dr Arkadiusz Przemysław Urbaniec 2023-2024 MINIATURA  7 13 999 zł
DEC-2023/07/X/HS3/00854 Niższe duchowieństwo w parafiach miejskich diecezji krakowskiej w późnym średniowieczu. dr Dorota Maria Żurek 2023-2024 MINIATURA  7 18 172 zł