Przejdź do menu Przejdź do treści

Inne programy

 

Numer projektu

Tytuł projektu

Kierownik projektu

Realizacja

Konkurs/finansowanie

Środki finansowe ogółem (PLN)

Instytucja/Jednostka realizująca

Status projektu

BPN/GIN/2022/1/00019/U/00001 „Losy młodych Ukraińców na rynku pracy w Europie Środkowej” dr Paweł Walawender 2022-2023 Granty Interwencyjne 2022 NAWA 299 700,00 Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie realizowany
BPN/GIN/2022/1/00013/U/00001 „Wczesne etapy rozwoju dwujęzyczności dzieci ukraińskich w polskich przedszkolach” dr hab. Prof. UP Marzena Błasiak-Tytuła 2022-2023 Granty Interwencyjne 2022 NAWA 172 000,00 Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie realizowany
BPN/GIN/2021/1/00012/U/00001 Identyfikacja barier utrudniających powrót do szkół uczniów w Polsce i na Ukrainie Piotr Długosz 2021-2022 Granty Interwencyjne NAWA 291 000 Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie zakończony
PPI/PRO/2019/1/00032/U/00001

„Międzynarodowa wymiana stypendialna doktorantów i kadry akademickiej”

 

prof. dr hab. Mariusz Wołos 2020-2023 PROM 1073000 Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie realizowany
PPN/BDE/2019/1/00013/U/00001I Identyfikacja genów i białek potencjalnie związanych z tolerancją krzyżową zbóż na pleśń śniegową i niską temperaturę hab. Gabriela Gołębiowska 2020-2021 Wymiana bilateralna naukowców pomiędzy Polską a Republiką Federalną Niemiec   NAWA 24 994 Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie zakończony
4269/GGPJ3-20/H2020/0 Siec kształcenia w algebrze przemiennej i dyscyplinach pokrewych prof. dr hab. Tomasz Szemberg 2020 Granty na Granty, MNiSW 5000 PLN Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie zakończony
MNISW/2020/140/DIR/NN4 Konfiguracje i rodziny krzywych płaskich mgr Maciej Zięba/prof. dr hab. Tomasz Szemberg 2019-2021 Najlepsi z najlepszych 4.0; MNiSW 14 700PLN Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie zakończony
4123,GGPJ3-19/H2020/0 Rozwój kompetencji cyfrowych nauczycieli akademickich dr hab. Nataliia Demeshkant, prof. UP 2019-2020 Granty na Granty; MNiSW 30 000 PLN Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie Zakończony
4011/GGPJII/H2020/2018/0 Sieć kształcenia w algebrze przemiennej i dyscyplinach pokrewnych prof. dr hab. Tomasz Jacek Szemberg 2018-2019 Grant na granty
MNiSW
10000 Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie; Wydział Matematyczno-Fizyczno-Techniczny Zakończony – Zrealizowany
0020/1/SDU/2018/18 Interdyscyplinarne Centrum Studiów Zaawansowanych prof. dr hab . Mariusz Wołos 2018-2019 Strategia Doskonałości – Uczelnia Badawcza
MNiSW
700000 Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie Zakończony
3472/GG Horyzont 2020/2016/0 Granty na granty – wsparcie polskich koordynatorów w programach badawczych Unii Europejskiej dr hab. Katarzyna Ewa Potyrała 2016 Granty na granty
MNiSW
33000 Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie; Wydział Pedagogiczny Zakończony – Zrealizowany
3258/GG Horyzont2020/2015/0 Granty na granty – Europejska Platforma Odpowiedzialnych Badań Edukacyjnych dr hab. Katarzyna Ewa Potyrała 2015 Granty na granty
MNiSW
30000 Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie; Wydział Pedagogiczny Zakończony – Zrealizowany
MNiSW/2014/ DIR/620/UMW „Żołnierze Niezłomni” Ziemi Olkuskiej – historia i pamięć dr Agnieszka Katarzyna Chłosta-Sikorska 2014-2015 Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 49700 Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie; Wydział Humanistyczny Zakończony – Zrealizowany
530042-LLP-2012-PL-AJM-MO Implementation of EU regional policy in Central and Eastern Europe – weight of history and economic challenges prof. dr hab. Józef Łaptos 2012-2015 Lifelong Learning Programme – Jean Monnet-Key Activity 1 74088 Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie; Wydział Humanistyczny Zakończony – Zrealizowany
200599-LLP-1-2011-1-Ro-AJM-RE Initiative and Constraint in the Mapping of Evoling European Borders (ICMEEB) dr hab. Stefan Jan Bielański 2011-2013 Lifelong Learning Programme – Jean Monnet-Key Activity 2 0 Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie; Wydział Humanistyczny Zakończony – Zrealizowany
141235-LLP-1-2008-1-PL-AJM-MO L’histoire et les theories de l’integration europeenne prof. dr hab. Józef Łaptos 2009-2011 Lifelong Learning Programme – Jean Monnet-Key Activity 1 58000 Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie; Wydział Humanistyczny Zakończony – Zrealizowany