Przejdź do menu Przejdź do treści

Zespół

Liudmyla Bakhmach – pok. 102, tel. (12) 662 63 28, e-mail: liudmyla.bakhmach@uken.krakow.pl

– program „Inicjatywa doskonałości – uczelnia badawcza” (IDUB) e-mail: idub@up.krakow.pl

 

 

Anetta Podsiadło –  Kierownik Działu Nauki

pok. 101, tel. (12) 662 6043, e-mail: anetta.podsiadlo@uken.krakow.pl

– działalność naukowa w ramach funduszu badawczego dyscyplin oraz funduszu doktorskiego, SPUB, granty aparaturowe (MNiSW), stypendia dla wybitnych młodych naukowców.

 

Marta Żołnierek – Z-ca Kierownika Działu Nauki pok. 102, tel. (12) 662 63 28, e-mail: marta.zolnierek@uken.krakow.pl

login do ZSUN/OSF: Marta.zolnierek

– działalność naukowa w ramach funduszu badawczego dyscyplin , Sprawozdawczość , Oświadczenia-ewaluacja jakości działalności naukowej, Pula Prorektora, Pula inwestycyjna Rektora, Pula kosztów pośrednich kierowników projektów. Projekty Międzynarodowe, Horyzont Europa (2021-2027),  projekty MNiSW, Małopolska Noc Naukowców.

 

Karolina Strużycka  pok. 103, tel. (12) 662 63 87, e-mail: karolina.struzycka@uken.krakow.pl

login do ZSUN/OSF: karolina.struzycka

– projekty: NCN (SONATA, SONATA BIS, MAESTRO,PRELUDIUM,MINIATURA, projekty międzynarodowe, Horyzont 2020, Horyzont Europa (2021-2027), NCBR (projekty międzynarodowe), NAWA – PROM, Małopolska Noc Naukowców, POLON.

 

Dorota Stopyra   pok. 103, tel. (12) 662 63 87, e-mail: dorota.stopyra@uken.krakow.pl

login do ZSUN/OSF: dorota.stopyra

– projekty: NCN (MINIATURA, OPUS, SONATINA,PRELUDIUM), NCBR (projekty krajowe), POLON.

 

Agnieszka Gniewek-Rup – pok. 104, tel. (12) 662 62 84, e-mail: agnieszka.gniewek-rup@uken.krakow.pl

login do ZSUN/OSF:

– projekty: projekty współfinansowane (MNiSW), NPRH, NAWA -Granty Interwencyjne, stypendia dla wybitnych młodych naukowców, Krakowskie Konferencje Naukowe, urlopy naukowe, POLON,