Przejdź do menu Przejdź do treści

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) ogłosiła konkurs w instrumencie Granty na Eurogranty

Uprzejmie informuje, że Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) ogłosiła konkurs w instrumencie Granty na Eurogranty w Ramach Programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki.

Celem działania jest wzrost innowacyjności i umiędzynarodowienia polskich organizacji badawczych, poprzez zwiększenie ich udziału w programach UE zarządzanych centralnie, tj. przez Komisję Europejską, w szczególności: HORYZONT EUROPA, KREATYWNA EUROPA, DIGITAL „CYFROWA EUROPA”, SINGLE MARKET. PROGRAMME, LIFE.

Organizacje badawcze będą mogły składać wnioski przez rok od 25 kwietnia 2024r. do 25 kwietnia 2025r. Środki przeznaczone na dofinansowanie projektów w naborze to 22 mln zł.

Finansowane są działania niezbędne do przygotowania Eurograntu i przeprowadzenia udziału wnioskodawcy w konkretnym naborze w programie UE, tj.:

  1. przygotowanie Eurograntu, które obejmuje:
    1. poszukiwanie partnerów Eurograntu w Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami, w tym organizację spotkań związanych z przygotowaniem założeń dla samego Eurograntu i wniosku o Eurogrant,
    2. przygotowanie wniosku o Eurogrant do wybranego programu UE lub konkursu w wybranym programie UE, w tym tłumaczenie dokumentacji aplikacyjnej, zgodnie z wymaganiami określonymi przez organizatora konkursu w danym programie UE/ konkursie w danym programie UE,
    3. ewentualną korektę wniosku o Eurogrant,
    4. prezentację wniosku o Eurogrant przed komisją oceny projektów powołaną przez organizatora konkursu w danym programie UE/konkursie w danym programie UE;
  2. opracowanie analiz specjalistycznych.

Szczegóły dotyczące konkursu dostępne są na stronie PARP.

https://www.parp.gov.pl/component/grants/grants/granty-na-eurogranty-oferta-dla-organizacji-badawczych#opis

 

Załącznik:

Komunikat parp garnty na eurogranty

Ogłoszenie o naborze

Regulamin wyboru projektów

Lista Krajowych Inteligentnych Specjalizacji
Zał. nr 1 do Regulaminu wyboru projektów

Przewodnik kwalifikowalności wydatków
Zał. nr 2 do Regulaminu wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów
Zał. nr 3 do Regulaminu wyboru projektów

Słowniczek
Zał. nr 7 do Regulaminu wyboru projektów