Przejdź do menu Przejdź do treści

AKTUALNE KONKURSY

Granty i dotacje – Gdzie szukać finansowania 

 • Portal Funduszy Europejskich — strony poświęcone Funduszom Europejskim , które Polska ma do dyspozycji w zakresie programów regionalnych czy ogólnopolskich. Jest to kompleksowa informacja o finansowaniu różnych przedsięwzięć, a także miejsce skąd można pobrać dokumenty pomocne w ubieganiu się o środki unijne.
 • Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego informuje o programach ministra, do których mogą aplikować instytucje kulturalne głównie podległe ministrowi. MKiDN poleca także środki europejskie, które warto wykorzystać na rozwój własnej instytucji.
 • https://programy.nauka.gov.pl/ —granty dla nauki z różnych zakresów (badania, rozwój) na stronie zatytułowanej Programy i przedsięwzięcia oraz na stronie Finansowanie nauki. MNiSW dysponuje środkami krajowymi i europejskimi.
 • https://www.fnp.org.pl/wspieranie wybitnych uczonych i zespołów badawczych we wszystkich dziedzinach nauki, wspomaganie innowacyjnych przedsięwzięć i komercjalizacji odkryć oraz wynalazków naukowych.
 • Narodowe Centrum Nauki Narodowe Centrum Badań i Rozwoju — programy agencji MNiSW wspierające badania naukowe i infrastrukturę im towarzyszącą. Mogą nimi być programy dla bibliotek naukowych zatrudniających badaczy i prowadzących badania naukowe.
 • Granty na badania — portal pokazujący praktyczne porady gdzie i jak zdobyć pieniądze na badania naukowe.
 • Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju — informuje o funduszach europejskich, są w nim podstawowe informacje o funduszach, aktualne wytyczne, efekty wdrażania oraz wskazówki dla ekspertów i partnerów.
 • Mapa Dotacji UE — serwis Ministerstwa Rozwoju, w którym znaleźć można wykaz projektów współfinansowanych z Funduszy Europejskich realizowanych w Polsce. „Mapa Dotacji UE zawiera nie tylko dane statystyczne, ale również zbiór najciekawszych pomysłów na wykorzystanie środków unijnych”.
 • Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej — granty z zakresy szkoleń, wsparcia osób niepełnosprawnych, organizacji pozarządowych, integracji obywateli i inne. Bibliotekarze mogą starać się o pieniądze na dokształcanie.
 • Instytut Książki — realizuje programy translatorskie, dofinansowuje wydarzenia literackie promujące czytelnictwo, wydawanie czasopism kulturalnych oraz oferuje typowo biblioteczne projekty.
 • Narodowe Centrum Kultury wspiera inicjatywy zewnętrzne, instytucje i organizacje poprzez prowadzone programy dotacyjne i stypendialne.
 • Portal NGO — fundusze dla organizacji pozarządowych (fundacji, stowarzyszeń) na inicjatywy kulturalne, społeczne, szkoleniowe i inne.
 • Eurodesk — programy dla młodzieży, osób pracujących z młodzieżą i organizacji młodzieżowych.
 • CORDIS — Podstawowa, publiczna baza danych i portal Komisji Europejskiej do rozpowszechniania jak najszerzej rozumianych informacji o wszelkich, dofinansowywanych ze środków unijnych projektach badawczych oraz ich wynikach.
 • Researchers in Motion is a unique pan-European initiative delivering information and support services to professional researchers. Backed by the European Union, member states and associated countries, it supports researcher mobility and career development, while enhancing scientific collaboration between Europe and the world.

  – konkursy krajowe

  – konkursy międzynarodowe

  – fundusze norweskie

 • Nawahttps://nawa.gov.pl/naukowcy

   


                                                                                                                                       KONKURSY 2024 

Szanowni Państwo,

Dział Nauki uprzejmie  informuję o możliwości składania wniosków w konkursach.

Poniżej  lista otwartych konkursów i linki informacyjne.

 NCN-NARODOWE CENTRUM NAUKI

Planowany Harmonogram Konkursów na rok 2024.-https://www.ncn.gov.pl/finansowanie-nauki/konkursy/harmonogram

Weave-UNISONO nabór ciągły w trakcie 2024 r., w terminach wynikających z harmonogramów obowiązujących w agencjach wiodących wyniki ogłaszane sukcesywnie, zgodnie z terminami decyzji podejmowanych przez agencje wiodące
IMPRESS-U nabór kontynuowany od 2023 r., ciągły do 31 grudnia 2025 r. lub wcześniejszego wyczerpania puli dostępnych środków wyniki ogłaszane do 12 miesięcy od dnia złożenia wniosku krajowego
MINIATURA 8 nabór ciągły od 1 lutego do 31 lipca
OPUS 27

PRELUDIUM 23

15 marca 17 czerwca grudzień 2024 r.
SONATA BIS 14

MAESTRO 16

17 czerwca 17 września marzec 2025 r.
OPUS 28 + LAP/Weave

SONATA 20

16 września 16 grudnia

OPUS 28, SONATA 20 – czerwiec 2025 r.

Weave – w zależności od terminu zatwierdzenia wyników oceny NCN przez agencje partnerskie z innych krajów, najpóźniej w listopadzie 2025 r.

SONATINA 9 16 grudnia 17 marca 2025 r. wrzesień 2025 r.

 


NCBR–NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR) ogłosiło nabór wniosków w ramach XV konkursu programu LIDER. Celem programu jest poszerzenie kompetencji młodych naukowców w samodzielnym planowaniu prac badawczych oraz zarządzaniu własnym zespołem badawczym, podczas realizacji projektów badawczych, których wyniki mogą mieć zastosowanie praktyczne i posiadają potencjał wdrożeniowy.

 Warunki i zasady aplikowania w ramach konkursu dostępne są na stronach:

 


MINISTERSTWO NAUKI I EDUKACJI 


 • Wsparcie udziału polskich zespołów naukowych w międzynarodowych projektach infrastruktury badawczej – nabór ciągły
 • Projekty Międzynarodowe Współfinansowane– nabór ciągły
 • Program „Granty na granty –Nabór wniosków do MEiN ma charakter ciągły i prowadzony jest od dnia 26 września 2022- promocja jakości IV (Horyzont Europa)”, w ramach którego można ubiegać się o środki finansowe w związku z przygotowaniem wniosku projektowego złożonego na wezwanie  konkursowe w programach badawczych Unii Europejskiej. Przedmiotem przedsięwzięcia jest wsparcie podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki ubiegających się o granty finansowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektów w ramach programów badawczych Unii Europejskiej, w tym pracowników tych podmiotów, zaangażowanych w opracowywanie wysokiej jakości wniosków o przyznanie tych grantów.

Warunki programu i zasady składania wniosków dostępne są na stronach:
• Ministerstwa Edukacji i Nauki: link

 


NAWA -NARODOWA AGENCJA WYMIANY AKADEMICKIEJ 

 


FUNDACJA NA RZECZ NAUKI POLSKIEJ

 


INNE KONKURSY KRAJOWE