Przejdź do menu Przejdź do treści

AKTUALNE KONKURSY

Granty i dotacje – Gdzie szukać finansowania 

 • Portal Funduszy Europejskich — strony poświęcone Funduszom Europejskim , które Polska ma do dyspozycji w zakresie programów regionalnych czy ogólnopolskich. Jest to kompleksowa informacja o finansowaniu różnych przedsięwzięć, a także miejsce skąd można pobrać dokumenty pomocne w ubieganiu się o środki unijne.
 • Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego informuje o programach ministra, do których mogą aplikować instytucje kulturalne głównie podległe ministrowi. MKiDN poleca także środki europejskie, które warto wykorzystać na rozwój własnej instytucji.
 • https://programy.nauka.gov.pl/ —granty dla nauki z różnych zakresów (badania, rozwój) na stronie zatytułowanej Programy i przedsięwzięcia oraz na stronie Finansowanie nauki. MNiSW dysponuje środkami krajowymi i europejskimi.
 • https://www.fnp.org.pl/wspieranie wybitnych uczonych i zespołów badawczych we wszystkich dziedzinach nauki, wspomaganie innowacyjnych przedsięwzięć i komercjalizacji odkryć oraz wynalazków naukowych.
 • Narodowe Centrum Nauki Narodowe Centrum Badań i Rozwoju — programy agencji MNiSW wspierające badania naukowe i infrastrukturę im towarzyszącą. Mogą nimi być programy dla bibliotek naukowych zatrudniających badaczy i prowadzących badania naukowe.
 • Granty na badania — portal pokazujący praktyczne porady gdzie i jak zdobyć pieniądze na badania naukowe.
 • Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju — informuje o funduszach europejskich, są w nim podstawowe informacje o funduszach, aktualne wytyczne, efekty wdrażania oraz wskazówki dla ekspertów i partnerów.
 • Mapa Dotacji UE — serwis Ministerstwa Rozwoju, w którym znaleźć można wykaz projektów współfinansowanych z Funduszy Europejskich realizowanych w Polsce. „Mapa Dotacji UE zawiera nie tylko dane statystyczne, ale również zbiór najciekawszych pomysłów na wykorzystanie środków unijnych”.
 • Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej — granty z zakresy szkoleń, wsparcia osób niepełnosprawnych, organizacji pozarządowych, integracji obywateli i inne. Bibliotekarze mogą starać się o pieniądze na dokształcanie.
 • Instytut Książki — realizuje programy translatorskie, dofinansowuje wydarzenia literackie promujące czytelnictwo, wydawanie czasopism kulturalnych oraz oferuje typowo biblioteczne projekty.
 • Narodowe Centrum Kultury wspiera inicjatywy zewnętrzne, instytucje i organizacje poprzez prowadzone programy dotacyjne i stypendialne.
 • Portal NGO — fundusze dla organizacji pozarządowych (fundacji, stowarzyszeń) na inicjatywy kulturalne, społeczne, szkoleniowe i inne.
 • Eurodesk — programy dla młodzieży, osób pracujących z młodzieżą i organizacji młodzieżowych.
 • CORDIS — Podstawowa, publiczna baza danych i portal Komisji Europejskiej do rozpowszechniania jak najszerzej rozumianych informacji o wszelkich, dofinansowywanych ze środków unijnych projektach badawczych oraz ich wynikach.
 • Nawahttps://nawa.gov.pl/naukowcy

   


                                                                                                                                       KONKURSY 2023 

Szanowni Państwo,

Dział Nauki uprzejmie  informuję o możliwości składania wniosków w konkursach.

Poniżej  lista otwartych konkursów i linki informacyjne.

 NCN-NARODOWE CENTRUM NAUKI

AKTUALNE HARMONOGRAM KOKURSÓW DOSTEPNY POD LINKIEM –https://www.ncn.gov.pl/finansowanie-nauki/konkursy/harmonogram

NCN-NARODOWE CENTRUM NAUKI

 


15 września zostały ogłoszone konkursy NCN na projekty badawcze:

 • OPUS 26+LAP/Weave
 • SONATA 19

Szczegółowe informacje są dostępne na stronie https://ncn.gov.pl/aktualnosci/2023-09-15-ogloszenie-opus-sonata

 

11 września opublikowane zostało ogłoszenie o konkursie organizowanym przez NCN i sieć Biodiversa+ pn. „Nature-Based Solutions for biodiversity, human well-being and transformative change” (BiodivNBS). https://www.ncn.gov.pl/aktualnosci/2023-09-11-konkurs-biodivnbs

 

Przypominamy także o innych międzynarodowych konkursach, w których trwa nabór wniosków:

 • IMPRESS-U, który otwiera nowe możliwości współpracy naukowców polskich z naukowcami z USA

 

https://www.ncn.gov.pl/aktualnosci/2023-08-02-impress-u-szansa-dla-badaczy

Podcast o konkursiehttps://youtu.be/na2TWqTHf-Y?si=GJ8AWmBAGLLp31_c&t=18 

 

 • Democracy, Governance and Trust

https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/t-ap-2023


NCBR–NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU

 

 

 


MINISTERSTWO NAUKI I EDUKACJI 


 • Wsparcie udziału polskich zespołów naukowych w międzynarodowych projektach infrastruktury badawczej – nabór ciągły
 • Projekty Międzynarodowe Współfinansowane– nabór ciągły
 • Program „Granty na granty –Nabór wniosków do MEiN ma charakter ciągły i prowadzony jest od dnia 26 września 2022- promocja jakości IV (Horyzont Europa)”, w ramach którego można ubiegać się o środki finansowe w związku z przygotowaniem wniosku projektowego złożonego na wezwanie  konkursowe w programach badawczych Unii Europejskiej. Przedmiotem przedsięwzięcia jest wsparcie podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki ubiegających się o granty finansowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektów w ramach programów badawczych Unii Europejskiej, w tym pracowników tych podmiotów, zaangażowanych w opracowywanie wysokiej jakości wniosków o przyznanie tych grantów.

Warunki programu i zasady składania wniosków dostępne są na stronach:
• Ministerstwa Edukacji i Nauki: link

 • Studenckie Koła Naukowe Tworzą Innowacje – nabór do 10 listopada 2023

 


NAWA -NARODOWA AGENCJA WYMIANY AKADEMICKIEJ 

 


FUNDACJA NA RZECZ NAUKI POLSKIEJ

START 24-Strona konkursu na witrynie FNP    -nabór do 3 listopada 2023

 

 

 

 


INNE KONKURSY KRAJOWE