Przejdź do menu Przejdź do treści

Działania Marii Skłodowskiej-Curie – MSCA

Działania Marii Skłodowskiej-Curie – MSCA

Program Marie Skłodowska-Curie Actions – MSCA wspiera naukowców będących na różnych etapach kariery zawodowej, finansując prace badawcze oraz szkolenia prowadzone w Europie i krajach pozaeuropejskich. Jednocześnie umożliwia instytucjom rozwój ich kadry poprzez zatrudnianie badaczy i udział ich pracowników w międzynarodowych projektach badawczo-szkoleniowych. Projekty mogą być realizowane w każdej dyscyplinie naukowej i dotyczyć zarówno badań podstawowych jak i aplikacyjnych. Podstawowym wymogiem jest międzynarodowa mobilność naukowców.

Więcej informacji na stronie  MSCA.

Funkcję Krajowego Punktu Kontaktowego do obszaru MSCA pełni od dnia 1 stycznia 2022 r. Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej.

Wszelkie pytania na temat Działań Marii Skłodowskiej-Curie prosimy kierować na adres e-mail:: msca@nawa.gov.pl albo numer telefonu: +48 22 390 35 00 . Zapraszamy do serwisu www.nawa.gov.pl.

 

Konkursy w ramach MSCA w 2024 r.
Komisja Europejska zapowiedziała otwarcie kolejnych konkursów w ramach Działań „Maria Skłodowska-Curie” (MSCA) w 2024 roku. Zapraszamy do zapoznania się z zasadami konkursów i zachęcanie pracowników swoich instytucji do przygotowania wniosków.
MSCA Staff Exchanges 2023
Do 28 lutego 2024 r. otwarty jest konkurs MSCA Staff Exchanges 2023 (HORIZON-MSCA-2023-SE-01-01).
MSCA SE to program umożliwiający międzynarodową oraz międzysektorową wymianę pracowników instytucji w ramach konsorcjum, zaangażowanych w badania naukowe i działania innowacyjne.Granty MSCA SE mają na celu zbudowanie lub rozwinięcie współpracy przede wszystkim pomiędzy krajami członkowskimi UE i stowarzyszonymi z programem Horyzont Europa a krajami trzecimi (tzw. non-associated third countries/other third countries), jak również wsparcie współpracy i wymiany doświadczeń pomiędzy instytucjami z sektora akademickiego i poza akademickiego.Materiały z cyklu szkoleń prowadzonych w 2023 roku przez europejskie (w tym Polski) Krajowy Punkt Kontaktowy ds. MSCA można pobrać ze strony NAWA.
MSCA Postdoctoral Fellowships 2024
KPK ds. MSCA w NAWA rozpoczyna cykl wydarzeń związanych z konkursem MSCA Postdoctoral Fellowships 2024.
Pierwsze wydarzenie pt.: MSCA Postdoctoral Fellowships: how to attract talents? współorganizowane razem z KPK ds. MSCA z Litwy, Łotwy i Estonii skierowane jest do przedstawicieli instytucji naukowych, firm, organizacji non-profit, jednostek administracji publicznej i innych, które chciałyby wziąć udział w projekcie.Porozmawiamy o tym jak zachęcić zagranicznych badaczy do przyjazdu do Polski w ramach MSCA PF, jak rozpocząć przygotowanie wniosku na konkurs, a także o jakich elementach pamiętać powinien opiekun w czasie pracy z goszczonym naukowcem.Data: 28 lutego 2024 r., 9:30 – 11:30 CETMiejsce: online na platformie MsTeamsRejestracja otwarta do 27 lutego 2024 r. do 11:00 (CET): zarejestruj sięJuż teraz można zadawać pytania na platformie Slido
MSCA Postdoctoral Fellowshipspakiet informacji dla naukowców
Komisja Europejska i Europejska Agencja Wykonawcza ds. Badań Naukowych (REA) opublikowały Pakiet Informacji dla badaczy zatrudnionych w projektach MSCA Postdoctoral Fellowships w ramach programu Horyzont Europa.