Przejdź do menu Przejdź do treści

ERC Mentoring Initiative

ERC Mentoring Initiative

Jest to inicjatywa zaproponowana przez Europejską Radę ds. Badań Naukowych (European Research Council – ERC) w celu zwiększenia uczestnictwa w grantach ERC instytucji z krajów, które osiągają mniejsze sukcesy w staraniu się o granty z programów ramowych (w tym z Polski). Rada utworzyła bazę mentorów, w skład której weszli naukowcy, którzy wcześniej zasiadali w panelach oceniających ERC oraz laureaci grantów ERC, i udostępniła tę bazę państwom członkowskim.

W Polsce do inicjatywy przystąpiły największe agencje finansujące badania: Narodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowe Centrum NaukiNarodowa Agencja Wymiany Akademickiej oraz Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej

Szczegółowe opisy zasad działania ERC Mentoring Initiative dostępne  są  na stronie internetowej programu.

Nabór ma charakter ciągły, a wnioski przyjmowane są poprzez interaktywny formularz znajdujący się na stronie internetowej programu.

Zapraszamy do skorzystania z ERC Mentoring Initiative.

ERC-MI_Regulamin_21.11.2022

PREZENTACJA _ERC_MI_FNP

PREZENTACJA _ERC_MI_KPK

PREZENTACJA _ERC_MI_NAWA

PREZENTACJA _ERC_MI_NCBR

PREZENTACJA _ERC_MI_NCN