Przejdź do menu Przejdź do treści

INNE

Wsparcie studentów w zakresie podniesienia ich kompetencji i umiejętności”-


 

https://www.gov.pl/web/nauka/zaproszenie-ministra-nauki-do-skladania-ofert-w-projekcie-wsparcie-studentow-w-zakresie-podniesienia-ich-kompetencji-i-umiejetnosci


  • Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) ogłosiła konkurs w instrumencie Granty na Eurogranty-

Szczegóły dotyczące konkursu dostępne są na stronie PARP.

https://www.parp.gov.pl/component/grants/grants/granty-na-eurogranty-oferta-dla-organizacji-badawczych#opis