Przejdź do menu Przejdź do treści

Jak złożyć wniosek na Funding & Tenders Portal?

Pierwsze kroki w Programie Ramowym Horyzont Europa

https://www.kpk.gov.pl/jak-uczestniczyc-w-he/dla-poczatkujacych

Jak uczestniczyć w Horyzoncie Europa?

Jeśli chcesz być liderem 

 1. Zarejestruj się na portalu Funding & Tenders
  https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/home
 2. Znajdź interesujący konkurs
 3. Utwórz wniosek naciskając klawisz „Start submission”
 4. Przygotuj budżet w porozumieniu z Działem Projektów
 5. Edytuj wniosek (część A oraz B)
 6. Złóż zgodę na uczestnictwo w projekcie w Dziale Projektów-https://nauka.up.krakow.pl/jak-zlozyc-wniosek/
 7. Wyślij wniosek z portalu Funding and Tenders.

 

Jeśli chcesz być  partnerem w projekcie

 1. Złóż zgodę do władz na uczestnictwo w projekcie w Dziale Projektów-https://nauka.up.krakow.pl/jak-zlozyc-wniosek/
 2. Przygotuj budżet w porozumieniu z Działem Projektów
 3. Wyślij budżet do Lidera razem z ewentualną częścią opisową projektu
 4. Lider wysyła wniosek z portalu Funding & Tenders
Plan Równości Płci
W części administracyjnej składanego projektu może wystąpić pytanie o GEP (Gender Equality Plan – Plan Równości Płci). Uniwersytet Pedagogiczny  ma opracowany taki plan.