Przejdź do menu Przejdź do treści

MEiN KONKURSY OTWARTE

MINISTERSTWO EDUKACJI I NAUKI 


  • Wsparcie udziału polskich zespołów naukowych w międzynarodowych projektach infrastruktury badawczej – nabór ciągły

  • Projekty Międzynarodowe Współfinansowane– nabór ciągły

  • Program „Granty na granty –Nabór wniosków do MEiN ma charakter ciągły i prowadzony jest od dnia 26 września 2022- promocja jakości IV (Horyzont Europa)”, w ramach którego można ubiegać się o środki finansowe w związku z przygotowaniem wniosku projektowego złożonego na wezwanie  konkursowe w programach badawczych Unii Europejskiej. Przedmiotem przedsięwzięcia jest wsparcie podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki ubiegających się o granty finansowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektów w ramach programów badawczych Unii Europejskiej, w tym pracowników tych podmiotów, zaangażowanych w opracowywanie wysokiej jakości wniosków o przyznanie tych grantów.

Warunki programu i zasady składania wniosków dostępne są na stronach:
• Ministerstwa Edukacji i Nauki: link

Krajowego Puntu Kontaktowego: link

20220922_Komunikat_MEiN_o_ustanowieniu_przedsięwzięcia_pn_Granty_na_Granty_Promocja_jakości_IV_Horyzont_Europa