Przejdź do menu Przejdź do treści

MEiN KONKURSY OTWARTE

MINISTERSTWO EDUKACJI I NAUKI 


  • Wsparcie udziału polskich zespołów naukowych w międzynarodowych projektach infrastruktury badawczej – nabór ciągły

  • Projekty Międzynarodowe Współfinansowane– nabór ciągły

  • Program „Granty na granty –Nabór wniosków do MEiN ma charakter ciągły i prowadzony jest od dnia 26 września 2022- promocja jakości IV (Horyzont Europa)”, w ramach którego można ubiegać się o środki finansowe w związku z przygotowaniem wniosku projektowego złożonego na wezwanie  konkursowe w programach badawczych Unii Europejskiej. Przedmiotem przedsięwzięcia jest wsparcie podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki ubiegających się o granty finansowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektów w ramach programów badawczych Unii Europejskiej, w tym pracowników tych podmiotów, zaangażowanych w opracowywanie wysokiej jakości wniosków o przyznanie tych grantów.

Warunki programu i zasady składania wniosków dostępne są na stronach:
• Ministerstwa Edukacji i Nauki: link

Krajowego Puntu Kontaktowego: link

20220922_Komunikat_MEiN_o_ustanowieniu_przedsięwzięcia_pn_Granty_na_Granty_Promocja_jakości_IV_Horyzont_Europa

  • Doskonała Nauka II-Nabór wniosków w ramach programu: 6 maja 2024 r. od godziny 8.00 – 7 czerwca 2024 r. do godziny 16.00.Szczegółowe informacje dotyczące warunków i zasad uczestnictwa w programie zawarto w Komunikacie Ministra Nauki z dnia 30 kwietnia 2024 r. w sprawie naborów wniosków do programu pod nazwą „Doskonała nauka II” oraz w Komunikacie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 31 stycznia 2023 r. o ustanowieniu programu pod nazwą „Doskonała nauka II” i naborze wnioskówPlanowany termin I rozstrzygnięcia: 23 września 2024 r.
    Planowany termin II rozstrzygnięcia: 22 października 2024 r.
  • Społeczna odpowiedzialność Nauki II– Nabór wniosków w ramach programu: 13 maja 2024 r. od godz. 8:00 – 14 czerwca 2024 r. do godziny 16:00.Szczegółowe informacje dotyczące warunków i zasad uczestnictwa w programie zawarto w Komunikacie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 31 stycznia 2023 r. o ustanowieniu programu pod nazwą „Społeczna odpowiedzialność nauki II” i naborze wniosków oraz w Komunikacie Ministra Nauki z dnia z 29 kwietnia 2024 r. w sprawie naboru wniosków do programu pod nazwą „Społeczna odpowiedzialność nauki II”.Planowany termin I rozstrzygnięcia: 30 września 2024 r.
    Planowany termin II rozstrzygnięcia: 31 października 2024 r.