Przejdź do menu Przejdź do treści

OFERTY PRACY W PROJEKTACH

UNIWERSYTET KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ W KRAKOWIE

ogłasza konkurs na stypendium doktoranckie

w ramach projektu NCN SONATA BIS

„m-syzygijne krzywe płaskie”

(kierownik: dr hab. PIOTR POKORA, prof. UKEN)

Stypendium wynosi 5000 zł miesięcznie i jest przyznane na 36 miesiące począwszy od 1 października 2024. Ponadto istnieje możliwość finansowania wyjazdów na konferencje, warsztaty itp.

 

Oczekuje się, że doktorant prowadzić będzie aktywną działalność naukowo-badawczą w tematyce związanej z grantem badawczym, brać aktywny udział w spotkaniach grupy badawczej oraz że będzie przygotowywać rozprawę doktorską. Istnieje możliwość wyboru tematyki pracy badawczej, tj:

  1. teoria krzywych osobliwych na powierzchniach algebraicznych;
  2. układy wolne krzywych na płaszczyźnie rzutowej;
  3. metody komputerowe algebry przemiennej.

 

Głównym miejscem pracy będzie Kraków.

 

Szczegóły projektu badawczego. Osoby zainteresowane mogą otrzymać opis szczegółowy projektu badawczego.

 

Wymagania. Wymagana jest podstawowa znajomość geometrii algebraicznej / kombinatoryki algebraicznej / algebry przemiennej. Preferowani są kandydaci ze znajomością teorii krzywych na poziomie zaawansowanym, bądź osoby zajmujące się teorią układów hiperpłaszczyzn.

 

Zgłoszenia.  Podania zawierające:

  • CV oraz – w przypadku kandydatów nieposiadających jeszcze stopnia magistra – informacja o planowanym terminie obrony,
  • opis zainteresowań naukowych,
  • listę publikacji i referatów naukowych, jeśli takowe istnieją
  • praca magisterska (o ile napisana) do wglądu, wystarczy kopia elektroniczna
  • wykaz ocen z dotychczasowych studiów
  • kilka słów (ale nie więcej niż jedna strona maszynopisu) na temat: dlaczego kandyduję?
  • kontakt do (przynajmniej dwóch) osób, które są gotowe przedstawić listy rekomendacyjne.

 

Dokumenty należy przesłać w jednym pliku pdf w terminie do  31 lipca 2024 r. na adres kierownika grantu: piotr.pokora@up.krakow.pl

 

Formalne wymagania oraz informacje prawne.

https://www.ncn.gov.pl/sites/default/files/pliki/uchwaly-rady/2022/uchwala27_2022-zal1.pdf

 

Kandydaci mogą zostać poproszeni o udział w rozmowie z członkami komisji konkursowej (dla kandydatów z zagranicy dopuszczamy możliwość rozmowy poprzez komunikator np. Skype).

 

Wszelkie pytania proszę kierować na adres kierownika projektu: piotr.pokora@up.krakow.pl

 

KonkursPhdPl

KonkursPhdEng